Aktuality

18. 10. 2015 Slovenská mozaika - Štyri oriešky pre Prahu

Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

  Štyria slovenskí ilustrátori,  tvorcovia cien Zázračný oriešok,  spoločnou výstavou „4 štyri oriešky pre Prahu“,       

                         prezentujú svoje diela v Múzeu hl. m. Prahy.  V Slovenskej mozaike prinesieme rozhovor

                                     s M. Matlovičovou, V. Králom, D. Olejníkovou a M. Koptákom

                                                        

Stránky