Aktuality

Slovenská mozaika s Jiřím Teperem 4. 12. 2016 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 12.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik  Jiří Teper, autor knihy poézie Milovaný obraz, ktorá je jednou z víťazných publikácií v súťaži Najkrajšia kniha Československa (1992) a Najkrajšia kniha sveta (1993). V októbri 2016 bol hosťom Festivalu českej a slovenskej tvorby. V Slovenskej mozaike sa ním porozprávame o vzájomnom česko – slovenskom  kultúrnom prepojení i o jeho  plánoch do budúcna. 

Slovenská mozaika s Jiřím Teperem 4. 12. 2016 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 12.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik  Jiří Teper, autor knihy poézie Milovaný obraz, ktorá je jednou z víťazných publikácií v súťaži Najkrajšia kniha Československa (1992) a Najkrajšia kniha sveta (1993). V októbri 2016 bol hosťom Festivalu českej a slovenskej tvorby. V Slovenskej mozaike sa ním porozprávame o vzájomnom česko – slovenskom  kultúrnom prepojení i o jeho  plánoch do budúcna. 

Slovenská mozaika s Mgr. E. Matiskovou 20. 11.2016 na Rádiu ZET

  Slovenská mozaika v  nedeľu  20. 11.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo  Zvolene.     Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré bezprostredne  po vzniku Československej republiky                                                                          v r. 1918  pôsobili v tomto regióne.

                                                

Slovenská mozaika s Petrom Juščákom 9.10.2016 o 9:00 a 15:00 hod.

  Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Peter Juščák,, šáfredaktor časopisu Pamäť národa, reportér a spisovateľ.     

        Vlani mu vyšla kniha o osudoch ľudí odvlečených do ruských gulagov s názvom  ...a nezabudni na labute! 

                                                Minulý týždeň ju prezentoval v Slovenskom inštitúte v Prahe!

 

                                         

Stránky