Aktuality

Slovenská mozaika s Jozefom Leikertom 31. 7 a 1. 8. 2021

Slovenská mozaika  31. 7 a  1. 8. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    Hosťom Slovenskej mozaiky bude Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. slovenský spisovateľ, pedagóg, historik, básnik, autor literatúry faktu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a niekoľko rokov sa venoval novinárskemu povolaniu. Pracoval v redakcii Smena, Pravda, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Od roku 1996 bol zamestnaný v Historickom ústavu SAV. V rokoch 2000 – 2004 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, dva roky bol hovorcom prezidenta SR R.

Slovenská mozaika venovaná Milanovi Lasicovi

Slovenská mozaika  24. a  25.  júla 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

Dnešná SM bude venovaná spomienke na Milana Lasicu.   Pri vyslovení jeho mena sa nám okamžite vynára celé spektrum tvorby tohto výnimočného umelca a človeka. Viac ako pol     storočie zabával inteligentným humorom generácie divákov na Slovensku i v Čechách. 18. júla 2021 sa naposledy uklonil divákom  a nenávratne odišiel.....

Slovenská mozaika 19. a 20. júna s Luciou Ščepkovou

Slovenská mozaika  19. a  20.  júna 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Lucia Ščepková, vedúca obchodného oddelenia Divadla na Jezerce v Prahe. Žila v Bratislave a venovala sa aktívnemu predaju reklamného priestoru. Tri mesiace pred svojou päťdesiatkou sa zbalila a odišla za prácou do Prahy. Dnes Lucia Ščepková riadi obchodné oddelenie úspešného Divadla Na Jezerce.

Stránky