Aktuality

Slovenská mozaika s Tomášom Tuhým,veľvyslancom ČR na Slovensku

Slovenská mozaika  05. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude J. E. veľvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý. Generálporučík Mgr. Bc. Tomáš Tuhý PhD., MBA zastával pozíciu policajného prezidenta. V novembri 2018 nastúpil pán Tomáš Tuhý na Ministerstvo zahraničných vecí ČR a 28. novembra 2018 odovzdal prezidentovi SR poverovacie listiny. Týmto aktom oficiálne zahájil svoje pôsobenie vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku.

Slovenská mozaika 10. 11. 2019

Slovenská mozaika  10. 11.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude kňaz Pavol Burda, ktorý nás privíta v gréckokatolíckom drevenom kostole Ochrany Presvätej Bohorodičky v Nižnom Komárniku vo farnosti Krajná Bystrá na východnom Slovensku.

Slovenská mozaika s Mgr. Elenou Matiskovou 27. 10. 2019

Slovenská mozaika  27. 10.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré po vzniku Československej republiky pôsobili v tomto regióne.

                                                

                                                                                            

                           

Stránky