Aktuality

Slovenská mozaika v nedeľu 12. 2. 2017 s Renatou Hermysovou

Slovenská mozaika v  nedeľu  12.  2.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude pani Renata Hermysová, majiteľka keramickej dielne Majolika R. Práca je zároveň aj jej koníčkom. Dokáže skĺbiť rodinné a pracovné povinnosti, ponúknuť prácu hendikepovaným ľuďom, zachovávať tradičnú slovenskú kultúru a šíriť ju nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 2015 získala titul úspešná živnostníčka.

 

                                                                                                                     

Slovenská mozaika 29.1.2016 - zápis ČS bábkárstva do UNESCO

Slovenská mozaika v  nedeľu  29. 1.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude predseda Slovenského centra UNIMA pán Ivan Gontko, ktorý nám porozpráva, aká cesta viela k zápisu českého a slovenského bábkárstva do svetového  nehmotného kultútneho  dedičsta UNESCO.                                                                                                                             

                       

Slovenská mozaika v nedeľu 15. 1. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET

   Slovenská mozaika v  nedeľu  15. 1.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

                                        Hosťom Slovenskej mozaiky bude riaditeľka Podpolianskeho múzea v Detve, PaedDr. Renata Babicová, ktorá nám priblíži výstavu Z Detvy na more, venovanú životu a osudom prvého slovenského námorného kapitána, ktorým bol Július Juraj Thurzo.                            

                                                                                                       

Novoročná Slovenská mozaika s Danielom Hevierom 1.1. 2017 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  1. 1. 2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

   Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik,  Daniel Hevier. Píše aj texty piesní,    divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre,  prekladá z angličtiny i z češtiny.  

 

                   

Slovenská mozaika s pani Vierou Rybovou

       Slovenská mozaika v  nedeľu  18. 12.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude pani Viera Rybová z Veľkej Lúky, ktorá vyrába rôzne druhy medovníkov. Pani Viera sa medovníkom venuje od deväťdesiateho roku a odvtedy ich takmer nepretržite vyrába. Neraz pripomenie, že sa k medovníkom dostala doslova riadením Božím. Dokonca si založila aj firmu s príznačným názvom Medulienka.  Výroba medovníkov jej naplnila život, dokonca sa s týmto umením pochválila aj za hranicami  Slovenska.

Slovenská mozaika s Jiřím Teperem 4. 12. 2016 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 12.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik  Jiří Teper, autor knihy poézie Milovaný obraz, ktorá je jednou z víťazných publikácií v súťaži Najkrajšia kniha Československa (1992) a Najkrajšia kniha sveta (1993). V októbri 2016 bol hosťom Festivalu českej a slovenskej tvorby. V Slovenskej mozaike sa ním porozprávame o vzájomnom česko – slovenskom  kultúrnom prepojení i o jeho  plánoch do budúcna. 

Slovenská mozaika s Jiřím Teperem 4. 12. 2016 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 12.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik  Jiří Teper, autor knihy poézie Milovaný obraz, ktorá je jednou z víťazných publikácií v súťaži Najkrajšia kniha Československa (1992) a Najkrajšia kniha sveta (1993). V októbri 2016 bol hosťom Festivalu českej a slovenskej tvorby. V Slovenskej mozaike sa ním porozprávame o vzájomnom česko – slovenskom  kultúrnom prepojení i o jeho  plánoch do budúcna. 

Stránky