1.týždeň čítania deťom v SR

Slovenská mozaika   18. 6. 2015  od 15:05  na Rádiu  ZET

 Prvý júnový týždeň na Slovensku sa niesol v znamení čítania. O.z. CSČD zorganizovalo 1. týždeň čítania deťom v SR, do ktorého sa zapojil celý rad knižníc . Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR pán Andrej Kiska, ktorý prišiel čítať deťom do DFNsP v Bratislave.

V prvej časti SM prečíta  prezident SR  pán  A. Kiska ukážku  zo svojej obľúbenej knihy, zatavíme sa v Krajskej knižnici  Ľ. Štúra vo Zvolene, a spisovateľka Petra Nagyová Džerengová  nám povie prečo je dôležité objavovť stále nové príbehy.

V druhej časti SM  nám  riaditeľ DFNsP doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc,  prezradí aký darček pripravili svojim pacientom k MDD ,  viceprimátorka Bratislavy pani MUDr. Iveta Plšeková  prezradí aké  knihy čítala v detskom veku a čo všetko by chcela  urobiť pre  svoje mesto a nakoniec sa  zastavíme na detskom oddelení  vo FN v Trenčíne.

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
štvrtok, jún 18, 2015