August 2012

Augustová relácia nás zavedie na južné Slovensko,predstavíme mladého slovenského výtvarníka Štefana Papča aprostredníctvom spomienok J. Suchého a P. Nárožného si pripomenieme nedožité životné jubileum režiséra Jána Roháča.

Pripravila MgA Viera Kučerová,  o.s. Bonafide v spolupráci s ČRo Leonardo za finančnej podpory MK ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ján Roháč

Žitný ostrov

Téma džavotania: 
Dátum, kedy bolo toto Džavotanie odvysielané: 
sobota, august 11, 2012