Milan Rastislav Štefánik v Slovenskej mozaike

Slovenská mozaika 21. 7.  2019 od  9:10 , 12:15 a 17:12  hod. na Rádiu ZET

bude venovaná generálovi  Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi,   astronómovi, politikovi, generálovi francúzskej armády. V rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národnej rady v Paríži a prvý česko-slovenský minister vojny. Spolu s T.G. MasarykomE. Benešom  je považovaný  za zakladateľa Československa.  Milan Rastislav Štefánik sa narodil  21. júla 1880 v Košariskách a  4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od  jeho tragickej smrti.

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ