Praha srdce národov - Folklórny festial v Slovenskej mozaike

Slovenská mozaika v  nedeľu  26. 5. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET

     Už 21 rokov,  koncom mája a začiatkom júna ožije Praha folklórnym festivalom Praha srdce národov. Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Mária Miňová, vedúca slovenských folklórnych súborov Limbora, Limborka a Malá Limborka,. Je  spoluzakladateľkou a programovou riaditeľkou  festivalu Praha srdce národov, a festival tento raz  bude výnimočný tým, že sa koná v roku 30. výročia zamatovej revolúcie a vykročenia po ceste slobodya demokracie. Budete na ňom môcť vidieť 30 vystupujúcich subjektov z dvadsiatich štátov.

                          

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM

                                            Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na:

 

 

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ