September 2012

Septembrová relácia  je venovaná osudom na seba nadväzujúcich generácií česko-slovenskej  rodiny Nábělkovcov, ktorá zanechala v živote slovenského i českého národa nezmazateľné stopy. Príbehy popretkávané dramatickými udalosťami krutého dvadsiateho storočia písal sám život.....

Pripravila MgA. V. Kučerová,  o.s. BONA FIDE v spolupráci s ČRo Leonardo,  s podporou MK ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Súrodenci Mira a Lučo Nábělkovci rozprávajú o svojich blízkych z rodu

Nábělkovcov i Veselovcov

Významné udalosti spomenuté v tomto Džavotaní: 
Dátum, kedy bolo toto Džavotanie odvysielané: 
sobota, september 8, 2012