Slovenská mozaika 14.10.2018 o 9:00 predstaví film Balada o pitolovi

Slovenská mozaika v  nedeľu   14. 10. 2018 o 9:00  na Rádiu ZET

Predstavíme nový televízny film Balada o pilotovi, ktorý svojim stvárnením mapuje časť dejín  československej histórie. Vrátili sa domov, do Československa, a verili, že nastane vytúžený mier. Viac ako dva a pol tisíc pilotov slúžilo v uniformách britského kráľovského letectva. Pre Britov  hrdinovia, ktorí spolurozhodovali o výsledku vojny, vo vlasti  po vojne súdení za velezradu. Film  podľa scenára Jiřího Stránského nakrútil režisér Ján Sebechlebský, ktorý o ňom hovorí: „Väčšina filmov o československých letcoch zachytáva iba vojnové roky. Ten náš  sa venuje  ich osudom bezprostredne po návrate z vojny, ich predstavám o budúcnosti a tvrdej konfrontácii s reálnym stavom spoločnosti. Je šokujúci o to viac, že je skutočný. Je to o tom, ako do zbližovania dvoch vojnou odcudzených duší osudovo a kruto zasiahla komunistická moc, ktorá v dobe, kedy sa príbeh odohráva, začína rozpínať  siete,  ale i tak si trúfa obetovať životy nevinných ľudí len preto, aby sa zavďačila ruskej tajnej službe NKVD. Z tohoto pohľadu ide nielen o príbeh nadčasový, ale i v mnohom aktuálny.“     

Emil Balík, letec                                                                    Foto archív J. Stránky

                                                     http://www.zet.cz/
                                                          alebo 101,1

                                        

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ