Slovenská mozaika 17. 2. 2019 o Banskej Stiavnici

Slovenská mozaika v  nedeľu  17. 2.  2019 o 9:00  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET

Banská Štiavnic a je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.  V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spoločne s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.V tomto roku sa stala Banská Štiavnica mestom kultúry. Históriou Banskej Štiavnice nás bude v Slovenskej mozaike sprevádzať historik Mirom Breznoščák                             

                                                         https://www.radiozet.cz


                                                          alebo 101,1 FM

                                      Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve BONA FIDE   

                          Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚV ČR  a ÚSŽZ