Slovenská mozaika 17.3.2019 na Rádiu ZET

        Slovenská mozaika v  nedeľu   17. 3. 2016 o 9:10 , 12:15  a 17:12 na Rádiu ZET

        Po jednaní J. Tisa F. Ďurčanského 13. marca 1939 v Berlíne, bola Slovenským snemom vyhlásená samostatnosť a 14. marca 1939 vznikol samostatný Slovenský štát. O tom ako sa naň díva odborník na moderné dejiny slovanských národov sa porozprávame s hosťom Slovenskej mozaiky historikom  prof. J. Rychlíkom DrSc.

                                 

      

 

                                                         https://www.radiozet.cz


                                                          alebo 101,1 FM

                                                   Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na:  http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-j-rychl%C3%AD...

 

                          Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚV ČR  a ÚSŽZ