Slovenská mozaika 19. 8. 2018 s MUDr. Elenou Kašubovou na Rádiu ZET

 Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Elena Kašubová, s ktorou sa porozprávame o súčasných ochoreniach, o liečení a prevencii v oblasti ortopédie. .

 

                        

                                MUDr. Elena Kašubová                                                             foto: archív

                                                           http://www.zet.cz/
                                                          alebo 101,1

 v archíve : http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-8-2018-s-mudr-e-ka%C5%A1ubovou-na-r%C3%A1diu-zet

 

 

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ