Slovenská mozaika 23. a 24. mája 2020 o SND

Slovenská mozaika  23. a 24. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET

Divadlo je zrkadlom doby, reflektuje aktuálne spoločenské dianie, podáva o ňom svedectvo. Má nezastupiteľné miesto v živote jedinca aj spoločnosti. Tento rok je z pohľadu divadelnej histórie na Slovensku výnimočný. 1. marca 2020 uplynulo 100 rokov od založenia SND v Bratislave. Poďme si pripomenúť jeho vznik, históriu i súčasnosť. V roku 1920 začína v budove Mestského divadla  v Bratislave pôsobiť profesionálne Slovenské národné divadlo, ktoré má popri činohre aj operný súbor. Činnosť začína 1. marca 1920 premiérou Smetanovej   Hubičky  Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v Bratislave zväčša po česky (prvou premiérou Činohry SND bola Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920; po slovensky uviedol súbor jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe v máji 1920). V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci (Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, neskôr Hana Meličková) a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča (1924) sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér.

 

        

         

                  http://www.radiozet.cz/

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR