Slovenská mozaika - Pozvánka na Slovensko

Slovenská mozaika v  nedeľu  28. 4. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Klára Badinková zahraničná zástupkyňa slovenského cestovného ruchu v ČR, ktorá nám predstaví prírodné, historické i kultúrne krásy Slovenska.

 Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR  a ÚSŽZ