Slovenská mozaika s Bábkami v nemocniciach

Slovenská mozaika v  nedeľu  12. 5. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET

Ročne je hospitalizovaných na detských oddeleniach nemocníc takmer stotisíc deti, ktoré sú často dlhodobo pripútané na lôžko. Občianske združenie Bábky v nemocnici sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja spektrum aktivít v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Prostredníctvom divadelných predstavení, hier a pesničiek sa snažia pomôcť v procese uzdravovania, otvárať priestor k hre a komunikácii o prežívanej realite.

Hosťami Slovenskej mozaiky budú MgA. Marka Míková, režisérka a spisovateľka, zakladateľka o.z. Bábky v nemocnici a MgA. Renata Kubišová, herečka, členka tohto o.z.

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM

 Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR  a ÚSŽZ