Slovenská mozaika s Doc. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom na Rádiu ZET

 Slovenská mozaika v  nedeľu  5. 11. 2017 od 9:00 a 15:00  na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude DocDrIngJaroslav Šálka.,  prorektor pre vedeckovýskumnú činnost Technickej univerzity vo Zvolene.

                                          

                                               Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ.