Slovenská mozaika s Igorom Otčenášom 18. 8. 2019

Slovenská mozaika 18. 8. 2019 od 9:10, 12:15 a 17:12 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  spisovateľ, prekladateľ a diplomat Igor Otčenáš. Študoval ruštinu a angličtinu, absolvoval študijné pobyty na univerzitách vo Volgograde , Londýne a na University of Kentucky . Po skončení vysokej školy začínal ako učiteľ, neskôr pracoval ako interný vedecký ašpirant v Literárnovednom ústave SAV. Neskôr pracoval vo filmových spoločnostiach a v roku 1999 prešiel na Ministerstvo zahraničných vecí SR a pôsobil ako kultúrny radca na veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone, neskôr ako kultúrny radca zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe a zároveň riaditeľ Slovenského inštitútu v tomto meste. Na ministerstve zahraničných vecí pôsobil ako riaditeľ Odboru kultúrnej diplomacie. Od augusta 2013 do októbra 2017 bol zástupcom veľvyslanca a konzulom na veľvyslanectve SR v Oslo. V súčasnosti je prekladateľom na dôchodku.

 

                  

  

                                                                                                       Foto: archív I.O.

 

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM

 

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ