Slovenská mozaika s manželmi Denisou a Mariánom Čopom

Slovenská mozaika  22. 12.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hostia  Slovenskej mozaiky   budú Marián Čop, zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe s manželkou Denisou Čopovou, učiteľkou na ZŠ. Porozprávame sa nielen o ich  ceste do Prahy, kde v momentálne žijú, pracujú a vychovávajú svoje štyri deti,  ale i o viere, pokore a význame vianočných sviatkov.                                                                                                                                                       

 http://www.radiozet.cz/ 

 

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR