Slovenská mozaika s Mgr. Elenou Matiskovou 27. 10. 2019

Slovenská mozaika  27. 10.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré po vzniku Československej republiky pôsobili v tomto regióne.

                                                

                                                                                            

                           

 

                                                    http://www.radiozet.cz/
                                                          alebo 101,1 FM

Reláciu nájdete aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-27-10-2019-s-mgr-elenou-matiskovou

                    Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR