Slovenská mozaika - s pamiatkami UNESCO na Slovensku

Slovenská mozaika v  nedeľu   15. 4. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Relácia bude venovaná pamiatkam UNESCO na Slovensku.  Pozveme Vás do Slovenského inštitútu v Prahe na výstavu autorského projektu RNDr. Mileny  Blažkovej s názvom  “Poznaj svetové dedičstvo UNESCO  - Slovensko“ s prekrásnymi fotografiami Dionýza Dugasa. Pamiatky UNESCO predstaví Ing. Klára Badinková, zahraničná zástupkyňa cestovného ruchu v ČR a na návštevu Slovenska nás pozve JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu - Košice region turizmus.         

                                  

        

Foto: Dionýz Dugas                                                                                    drevený kostolík Ruská Bystrá

 

                                                            http://www.zet.cz/
                                                          alebo 101,1 FM

                    Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ