Slovenská mozaika v nedeľu 1. 4. 2018 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET

Slovenská mozaika bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.  V dnešnej dobe  ich  často prežívame bez zvykov a tradícií .  Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .

                                                      

                                   

 

                                                            http://www.zet.cz/
                                                          alebo 101,1 FM

                    Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ