Slovenská mozaika v nedeľu 3. 2.2019 s Doc. PhDr. Petrom Pavúkom, PhD.,

Slovenská mozaika v  nedeľu  3. 2.  2019 o 9:10  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Doc. PhDr. Petrom Pavúkom, PhD., riaditeľ Ústavu pre klasickú archeologiu FF UK v Prahe sa porozprávame o archeológii

Magisterský titul z klasickej archeológie a archeológie získal na Univerzite Karlovej v Prahe. Na doktoráte pokračoval na EberhardKarls-Universität v Nemeckom Tübingene. Habilitoval sa na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa na archeologických výskumoch v Turecku (Trója; Metropolis - Bademgediği Tepe; Pergamon, Kaikos Valley Survey; Kaymakçi, Central Lydia) a Grécku (Mikro Vouni, Samothrace). Získal ocenienie Michael Ventris Memorial Award od University of London, ako aj štipendium Alexander von Humboldt-Stiftung na Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie, Ruprecht-KarlsUniversität, Heidelberg. Momentálne pôsobí ako riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Jeho výskum je zameraný na Východné Egejské ostrovy a Západnú Anatóliu. Je členom Európskej asociáce archeológov a Českej  a slovenskej  archeologickej společnosti.

                                  Foto archív

                             

                      http://www.zet.cz/
                        alebo 101,1 FM

                                

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚV ČR  a ÚSŽZ