Partneri

Dalšími partneri jsou:

Dům národnostních menšin v  Praze

Muzeum hl. m. Praha

Celé Slovensko číta  deťom o-z.

I.D.C. Praha, a.s.

CS BONA FIDE

Mestská knižnica mesta Piešťany

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Český rozhlas