CSc.

Slovenská mozaika 10. apríla 7:15 a 12 apríla 7:30 na Rádiu ZET

   Slovenská mozaika 10. apríla 7:15 a 12 apríla 7:30 2020 na Rádiu ZET

bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV ČR  nám priblíži význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .  V dnešnej dobe  ich prežívame  väčšinou bez zvykov a tradícií. Momentálne však  sú vďaka pandémii koronavíru COVID 19 výnimočné aj vo svojej izolácii bez  obradov a  spoločných liturgií.

Veľkonočné sviatky v Slovenskej mozaike 14.4. o 9:10, 12:15 na Rádiu ZET

Slovenská mozaika v  nedeľu  14. 4.  2019 o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET    bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.  V dnešnej dobe  ich  často prežívame bez zvykov a tradícií .  Etnografka a historička Dr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .

                                                            

Veľká noc so Slovenskou mozaikou 1. 4. 2018

   Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 4. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET   bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.  V dnešnej dobe  ich  často prežívame bez zvykov a tradícií .  Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .