Slovenská mozaika

Slovenská mozaika -  predstaví vám  Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností  odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio ZET ju  pripravuje  BONA FIDE.

Najnovší diel

 •     Slovenská mozaika v  nedeľu  26. 5. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET

       Už 21 rokov,  koncom mája a začiatkom júna ožije Praha folklórnym festivalom Praha srdce národov. Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Mária Miňová, vedúca slovenských folklórnych súborov Limbora, Limborka a Malá Limborka,. Je  spoluzakladateľkou a programovou riaditeľkou  festivalu Praha srdce národov, a festival tento raz  bude výnimočný tým, že sa koná v roku 30. výročia zamatovej revolúcie a vykročenia po ceste slobodya demokracie. Budete na ňom môcť vidieť 30 vystupujúcich subjektov z dvadsiatich štátov.

                                   

                                                       https://www.radiozet.cz
                                                            alebo 101,1 FM

                                              Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na:

   

   

                     Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

  26. 5. 2019

Ďalšie diely

Stránky