Archeologie

Slovenské mozaika s Doc. PhDr. Petrom Pavúkom, PhD.

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., riaditeľ Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Prahe.                               Magisterský titul z klasickej archeológie a archeológie získal na Univerzite Karlovej v Prahe. Na doktoráte pokračoval na EberhardKarls-Universität v Nemeckom Tübingene. Habilitoval sa na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa na archeologických výskumoch v Turecku (Trója; Metropolis - Bademgediği Tepe; Pergamon, Kaikos Valley Survey; Kaymakçi, Central Lydia) a Grécku (Mikro Vouni, Samothrace).