Castlemanova choroba

Slovenská mozaika v nedeľu 16. 9. 2018 o 9:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, lekár, výskumný pracovník, ale aj dobrovoľník a cestovateľ. Porozpráva nám o svojej práci, o výskumných výpravách,  ale aj o tom,  čo ho priviedlo k spolupráci  na Castlemanovej chorobe.  Oslovil ho príbeh úspešného športovca, medika Davida Fajgenbauma,  ktorý dostal  Castlemanovu chorobu, takmer umrel,  ale po ústupe príznakov začne organizovať výskum Castlemanovej choroby. Viac info na: www.cdcn.org