Krásy Slovenska

Slovenská mozaika s ing. Klárou Badinkovou 23.10. 2016 na Rádiu ZET

Slovenská mozaika v  nedeľu  23. 10.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Klára Badinková, zástupkyňa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

                                                  v Prahe, ktorá nám predstaví  zaujímavé  lokality  Slovenska.