Milan Hodža - prvorepublikový ministerský predseda

Dušan Holík pre Johna Pálku

Robila som rozhovor s  vnukom Milana Hodžu,  profesoom Johnom Pálkom, ktorý napísal knihu Moje Slovensko - moja rodina. Spomínal na to,  ako mu jeho mamička spievala ako maličkému jednu pieseň, ktorej obsah mi zhruba popísal,  ale nevedel si spomenúť na melódiu. Rozprával mi ako sa snažil piešeň v zvukovej podobe nájsť, lebo mu veľmi evokovala spomienky na mamičku a rodné Slovensko.