Tlačová správa Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti

Tlačová správa Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti - Praha Prezentácia českej a slovenskej literatúry, výtvarného umenia a bábkarstva v Prahe v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti je aj reakciou na tohtoročné oslavy 100. výročia založenia Československej republiky. Poukazuje na príbuznosť a spoločné korene Čechov i Slovákov či už ide o históriu, kultúru alebo ľudovú slovesnosť. Partnermi projektu sú za Slovensko: Mestská knižnica mesta Piešťany, o.z. Celé Slovensko číta deťom, LIC, časopis Slniečko, ASIL, UNIMA s podporou Fondu na podporu umenia. Za Českú republiku je to spolok BONA FIDE v spolupráci s SI Praha s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Festival českej a slovenskej tvorby je určený predovšetkým deťom všetkých vekových kategórií, ich rodičom, starým rodičom, pedagógom, návštevníkom kultúrnych inštitúcií v ktorých bude projekt prebiehať, turistom i slovenskej komunite žijúcej v Prahe. Podujatia projektu sú zamerané nielen na spoluprácu so škôlkami, školami, knižnicami ale rovnako poskytujú priestor aj pre spoločné aktivity rodičov s deťmi. Náplňou festivalu je prezentácia českej a slovenskej literatúry a jej tvorcov prostredníctvom pestrých multikultúrnych aktivít ako napríklad prezentácia klasickej i súčasnej literárnej tvorby a jej tvorcov (spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľov), prezentácia pôvodných detských kníh pre deti i vzájomných prekladov do českého a slovenského jazyka, divadelné dramatizácie a scénické čítania na motívy prezentovaných knižiek, čítania, literárno-výtvarné workshopy, výstavy ilustračnej tvorby významných slovenských ilustrátorov či výstavy výtvarných prác detí a študentov na tému rozprávok Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej. Súčasťou je aj veľká výstava „Tajomný svet bábok“ v GHMP v Dome u Kamenného zvonu so sprievodným programom Tajomný svet bábkového divadla. Už od 1. októbra čaká návštevníkov beseda s českým spisovateľom Danielom Rušarom, autorom knižky Jaro Kriplů, literárno-výtvarné workshopy slovenského ilustrátora Matúša Maťátka s názvom Farebný svet kučeravého Sebastiána a Lapinovci na návštevě v knihovně, divadelná dramatizácia bábkoherečky Barbory Krajč Zamiškovej na motívy dobrodružstiev Guľka Bombuľka. Spisovateľ Peter Karpinský predstaví najnovšie vzdanie knižky Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali s ilustráciami Martiny Matlovičovej. Nebude chýbať ani Petra Nagyová Džerengová a Klárine starosti či literárno-výtvarná dielňa za účasti českej autorky Ivy Procházkovej s názvom Rozprávkový svet Kataríny Ilkovičovej. V programe Slovensko číta deťom vystúpia spisovatelia Petra Nagyová Džerengová, Ján Uličiansky, Roman Brat, herec Richard Trsťan a bábkoherec Martin Kollár. Hosťom podujatia je známa česká herečka Ivana Chýlková.Básnik, textár, výtvarník, scenárista, prozaik a dramaturg Daniel Hevier predstaví svoj fantastický projekt Chymeros, a v rámci literárneho podvečera s názvom Ako som písal knihy mal svoj autorský večer v SI v Prahe. Najmenší milovníci divadielka uvidia dramatizáciu na motívy knižky Márie Ďuríčkovej s názvom O Janíčkovi a Jankovi Hraškovi v podaní divadla KBT. Stretnú sa s tvorbou ilustrátorky Daniely Olejníkovej a s českým spisovateľom Jiřím Dvořákom pri slovensko-českom vydaní knižky Hávedník/Havětník. Po stretnutí bude nasledovať workshop s českou ilustrátorkou Sylvou Francovou. Mladšie i staršie deti sa určite zabavia i poučia na stretnutí so slovenským spisovateľom Romanom Bratom a jeho tvorbou. Básnik Jiří Teper predstaví knihu Říkanky z peří a s českou autorkou Evou Papoškovou a jej ocenenými detskými knihami Vombat Jirka a Kosprd a Telecí sa stretneme v Městské knihovně v Praze. Študenti odboru Propagačnej grafiky Školy úžitkového výtvarníctva predstavia svoje priestorové ilustrácie, komiksy a objekty na motívy diela Boženy Němcovej a Pavla Dobšinského v rámci výstavy Duel: Němcová – Dobšinský/Knižné tvorenie. Doc. PhDr. Mira Nábělková vo svojej prednáške „B. Němcová a P. Dobšinský a pohádka v našem“ světě určitě zaujme poslucháčov stredných a vysokých škôl. Návštevníkov festivalu čaká niekoľko veľmi zaujímavých výstav toho najlepšieho, čo na slovenskej ilustrátorskej scéne vzniklo: Tajomný svet ilustrácií, ktorý predstaví tvorbu už spomínaných ilustrátorov Martiny Matlovičovej, Kataríny Ilkovičovej a Matúša Maťátka, výstavu ilustrácií Daniely Olejníkovej z knihy Hávedník s názvom Obrázky Hávedné, Bystrík Vančo predstaví svoju tvorbu v rámci výstavy Z rozprávky do pohádky a svoj fantastický svet predstaví i Vladimír Král vo výstave Tisíc farieb rozprávky. Nebudú chýbať ani workshopy Kúzlo rozprávkovej ilustrácie či Alžbetka a jej cesta časom. Český spisovateľ Peter Šrámek a ilustrátor Vladimír Král odprezentujú spoločný projekt Jako by tu tisíc dětí bylo. Osobitným počinom Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti bude aj výstava Tajomný svet bábok so sprievodným programom Tajomný svet bábkového divadla, ktoré okrem 100 výročia vzniku Československa reagujú aj na zápis českého a slovenského bábkarstva do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vystavujúci umelci Miro Duša, Jaroslav Milfajt a Karel Vostárek sú spolužiaci, absolventi jedného ročníka legendárnej Katedry bábkarstva na pražskej DAMU. Súčasťou výstavy sú aj bábkové predstavenia českých a slovenských divadielok Karrosa, Teatroneline, KBT, Pimprlo, TUŠ, Žihadlo či legendárneho divadla TYJÁTR. Všetky spomínané podujatia budú prebiehať predovšetkým v Městské knihovně v Praze a jej pobočkách, Slovenskom inštitúte v Prahe, Památníku národního písemnictví v Praze, Muzeu hlavního města Prahy, v Galerii hl. m. Prahy, v Domě u Kamenného zvonu, Domě národnostních menšin a na základných a materských školách na území Prahy. Festival českej a slovenskej tvorby pre deti potrvá do 20. 12. 2018.