Zhodnotenie Festivalu tvorby pre deti 2021

Dátum Festivalu: 
Pi, 04/02/2022

                    Festival tvorby pre deti – Praha 2021

 1.11. – 7. 11. 2021

 Spolok  BONA FIDE  v spolupráci s o.z. Celé Slovensko číta deťom a SI v Prahe, pripravil a realizoval 7 ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti 2021, ktorý predstavil českú a slovenskú literatúru, priniesol literárne, divadelné i výtvarné workshopy, bábkové divadlá, výstavy ilustrácií, poukázal na príbuznosť a vzájomné prepojenie Čechov a Slovákov. Najmladšej generácii pripomenul blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície. Celé Slovensko číta deťom – pripravilo a zastupovalo slovenskú časť projektu.

Projekt predstavil v  Českej republike  tvorbu spisovateľov, ilustrátorov a divadelníkov zo Slovenska. 

    

Nad Festivalom českej a slovenskej tvorby pre deti prevzala v Prahe záštitu MgA. Hana Třeštíková, radní  Magistrátu hl. m. Prahy a  J. E. veľvyslanec SR v ČR Rastislav Káčer. 

Finančnú podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy,  MŠMT ČR a MK ČR.  
Zo Slovenska – slovenskú časť Festivalu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a ÚSŽZ.

Festivalové programy v Prahe prebiehali   v Mestskej knižnici v Prahe, v  Divadle Kampa, v Dome národnostných menšín,  v Slovenskom inštitúte v Prahe  a v pražských  ZŠ a MŠ. Zo 16. festivalových programov predstavujeme tieto slovenské programy:

1.11. na Festivale českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe videli deti krásne predstavenie Košatý príbeh o strome. Herci  Mariana Bodyová a Lukáš Tandara boli skvelí a získali si srdiečka i priazeň pražských detí, ktoré ich odmenili veľkým potleskom.

2.11.  V rámci výstavy ilustrácií Márie Nerádovej ku knihe Žabiatko v Mestskej knižnici v Prahe, na pobočke Dejvice, urobili kreatívny workshop pre najmenšie deti z pražských MŠ, herci Patrícia Pivolusková a Martin Kollár. Zaujať a získať si pozornosť najmenších, navyše nie v ich rodnej reči, je naozaj náročné. Martin a Partícia to zvládli výborne! Úžasnú atmosféru zachytil na fotografiách Waldemar Švábenský.

 

2. 11. v Mestskej knižnici v Prahe výtvarníčka Saša Švolíková na tvorivom workshope vyrábala s deťmi kalendár a zároveň sme prezentovali nový Slovensko český klendár pre deti, ktorý ilustrovala sutorka. Herci Richard Trsťan a Viera Kučerová čítali deťom rozprávky a pohádky z dvojjazyčných česko – slovenských kníh, ktoré ilustrovala výtvarníčka Saša Š|volíková.

 

2. 11. "Loutky s duší Mira Duši"  v Slovenskom inštitúte v Prahe. Úžasná výstava bábok, ktorú otvoril na vernisáži veľvyslanec SR v ČR Rastislav Káčer v prítomnosti autora. Výstava bola súčasťou Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý organizuje z.s. BONA FIDE a o.z. Celé Slovensko číta deťom. Projekt podporil Magistrát hl. mesta Prahy, Ministerstvo kultúry ČR, Fond na podporu umenia a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Výstavu návštevníci mohli navštíviť do konca januára 2022.

3. 11. V Slovenskom inštitúte v Prahe prezentovala svoje knihy Klára a bubáci, Klára a iglú, Adam a Hanka slovenská spisovateľka Petra Nagyová Džerengová. Herec Martin Kollár čítal z kníh slovenskéh spisovateľa Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná a Kocúr Leonardo. Deti sa skamarátili s rozprávkovými  postavičkami z kníh a vypočuli si ich príbehy.

3. 11. v Mestskej knižnici v Prahe sa konala prezentácia kníh |Daniela Rušara Zachariáš a studená voda spoločne s knihou  Datel a slabihoudek. Súčasťou prezentácie bol aj workshop o emóciách a scénické čítanie v podaní autora Daniela Rušara a herečky Patrície Pivoluskovej.

3.11. uviedlo  divadlo Teatroneline a herečka Petronela Dušová zahrala  v Divadle Kampa bábkové predstavenie Rytier Bajaja. Deti očarili nádherné klasické marionety aj to, že sa aktívne do deja zapojili. Rozjasnené očičká detí žiarili a veľký potlesk potvrdil, že Teátroneline sa v Prahe naozaj páčilo.

4. 11. Štvrtý festivalový deň bol v znamení čítania – Čítanie je čtení.   Niektorí čítali,  někteří četli, deti pozorne počúvali a všetkým nám bolo spolu fajn a to nie je málo. Zuzana Kronerová, Martha Issová, Petra Nagyová Džerengová, Patrícia Pivolusková, Viera Kučerová, Daniel Rušar, Martin Kollár, Richard Trsťan. Bábky: Miro Duša. Foto: Waldemar Švábenský.

 

5. 11. dopoludnia v Prahe pršalo, ale slovenský detský časopis Slniečko ,  rozjasnilo nebo. Pražským deťom ho predstavila v Slovenskom inštitúte v Prahe  šéfredaktorka časopisu  Ľubica Kepštová a krásne príbehy z neho čítali Patrícia Pivolusková a Martin Kollár. Komponovaný program Slniečko je Sluníčko bol úžasný a po ňom nasledoval tvorivý workshop plný súťaží, hádaniek a rozprávania. Českým deťom sa časopis veľmi páčil a tak sa potešili, keď si odniesli darček v podobe Slniečka aj domov.

6. 11. 2021 uviedlo Divadlo Ludus v Divadle Kampa v Prahe, dramatizáciu úspešného románu slovenského spisovateľa Juraja Šebestu "Keď sa pes smeje" v réžii Janky Mikitkovej. Rodinná komédia o dospievaní nielen teenagerov „POZOR, DOBRÝ PES!“ hovorí, čo všetko musí riešiť teenager Tomáš, chlapec zo vzdelanej rodiny, rebel a zároveň plachý puberťák s nadpriemerným IQ, Príbeh sa odohráva v súčasnosti a přibližuje životné osudy troch generácí.

    

Všetky programy mali medzi českými školákmi a študentami veľký ohlas a prispeli k poznaniu,  že slovenčina je jazyk,  ktorému zatiaľ ešte v Čechách neprestali rozumieť. Zoznámili sa so slovenskou tvorbou pre deti a aktívne sa zapojili do realizovaných workshopov.  Súčasťou produkcií boli práve literárne a výtvarné workshopy a výstavy ilustrácií.   Programy  navštívilo viac ako 2000 detí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, MHM Prahy, MK ČR a MŠMT ČR a prebiehal pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Rastislava Káčer a Radní pre kultúru Hany Třeštíkovej.