Výroční zprávy

        BONA FIDE je nezisková organizace podporující umění, vzdělávání,  mezikulturní výměnu a kulturně zaměřené minoritní projekty, včetně národnostních.

 

       BONA FIDE vzniklo jako o.z  8. 3. 2011 a bylo mu přiděleno IČ  265 24 741

 Jako zapsaný spolek byl a registrován dne 1. 1. 2014 u Městského soudu v Praze pod spsovou značkou L 11618.

 

předseda: Mgr. Richard Trsťan

místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová