HOVORNÍČEK v Slovenskej mozaike 31. 12. 2020

 

   

Hovorí sa, že dieťa sa učí rozprávať……ale v skutočnosti sa dieťa nenaučí rozprávať samo. Učíme ho my, rodičia, ktorí naň máme či nemáme čas, starí rodičia, súrodenci, susedia, kamaráti z ulice či z MŠ. 

Až polovica detí v prvých triedach má  rečové ťažkosti a  chybnú výslovnosť.  Pred 30 rokmi sa podujal  spisovateľ Daniel Hevier napísať pre deti knižku hravých básničiek a riekaniek na precvičovanie správnej výslovnosti. Kniha sa stala hitom nielen v rodinách, ale aj v MŠ či dokonca v logopedických poradniach. Keďže v ČR nie je ani jedna slovenská MŠ, tak vydal spolok BONA FIDE predovšetkým   pre deti slovenskej národnosti a  deti z bilingválnych česko – slovenských rodín CD HOVORNÍČEK. Veríme,  že audionahrávka pomôže rodičom v ČR pri učení detí  správne vyslovovať všetky písmenká a hovoriť krásne po slovensky.  Na CD je veľa básničiek zhudobnených do roztomilých pesničiek a tak výuka môže prebiehať aj spoločným spievaním.

Vznik CD podporil ÚSŽZ, Úrad vlády ČR a Magistrát hl. m. Prahy.