Aktuality

Slovenská mozaika - odboj v čase heydrichiády.

Slovenská mozaika  -  odboj v čase heydrichiády.

"Anna Malinová. Bezpečný úkryt pre Gabčíka" Tento dokumentárny film Veroniky Homolovej Tóthovej pútavo odhaľuje súvislosti odboja v čase heydrichiády.

Príbeh Jozefa Gabčíka,  vdovy Anny Malinovej a jej dcéry Alenky sa týka nás všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej vojne Československo obnoviť v pôvodných hraniciach.

Slovenská mozaika so skladateĺom miroslavom Tóthom

Slovenská mozaika  s hudobným skladateľom Mirom Tóhtom.

Skladateľ, zvukový dizajnér a saxofonista Miroslav Tóth kompozičné začiatky absolvoval u Ilju Zeljenku a magisterské štúdium v skladbe ukončil na VŠMU v Bratislave u Vladimíra Godára. Je aj absolvent hudobnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2020 je zamestnaný ako zvukový dizajnér v Českom rozhlase v Prahe.

Slovenská mozaika venovaná osobnosti Ladislava Balleka

      ...už desať rokov  tu s nami nie je spisovateľ a veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek

Detstvo a mladosť prežil v Dudinciach a Šahách. Vyštudoval slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Knižne debutoval novelou Útek na zelenú lúku, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska za najlepší debut roka, a tiež Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ.

Stránky