Aktuality

Slovenská mozaika 28.11.2023 - Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska

Slovenská mozaika 28.11.2023 – premiérový diel pridaný na webové stránky                                                                  Hosťom Slovenskej mozaiky bude  PhDr. Milan Kolcun. Je košickou ikonou. Patrí medzi najznámejších ľudí v meste. Vyštudoval slovenský, ruský a anglický jazyk na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V ďalšom štúdiu španielskeho jazyka pokračoval na Prešovskej univerzite, kde získal aj doktorát zo Súčasnej kubánskej literatúry. Je taktiež certifikovaný turistický sprievodca mestom Košice.

Slovenská mozaika 14. 11.2023_Doc.ing. Peter Urban, PhD.

Slovenská mozaika 14. 11. 2023 - nový premierový diel na webových stránkach     

Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, ekológ, ochranca prírody a vysokoškolský pedagóg Doc. Ing. Peter Urban , PhD.z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, s ktorým sa  porozprávame  o prepojení jeho literárnej činnosti s ochranou prírody, o premnožení určitých druhov zvierat v chránených krajinných oblastiach na Slovensku, i o zásadách vzájomného súžitia  človeka s prírodou.

Stránky