Aktuality

Zrod komedianta

K 20 výročiu vzniku BONA FIDE sme  pre naših členov,  priateľov a pre všetkých milovníkov divadla a  kulúry  pripravili inscenáciu Zrod komedianta. 

Zrod komedianta,  skúšali  v dobe  pandémie  zakladajúci členovia pražského spolku BONA FIDE,  Markéta Pellarová - Češka  a Richard Trsťan  - Slovák,  obidvaja absolventi herectva na katedre bábkového a alternatívneho divadla na pražskej DAMU. Majú v ňom šancu podporiť jedinečný fenomén dvoch národov ktoré si dokážu veľmi dobre jazykovo porozumieť.

Slovenská mozaika - Uplynulo 170 rokov od smrti Jána Kollára.

Pri príležitosti 170 výročia  od smrti Jána Kollára sa konala pri jeho hrobe na Olšanskom cintoríne v Prahe spomienková akcia k ucteniu jeho pamiatky. Pripravila ju spoločnosť Jána Kollára v Prahe,  pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Rastislava Káčera .  Svojho rodáka si prišli uctiť aj obyvatelia Mošoviec, v ktorých sa Ján Kollár narodil a prežil svoje detstvo.

Stránky