Manželia Krylovci v Slovenskej mozaike 3. a 4. júla 2021

 Milí priatelia,  pozývam Vás počúvať reláciu

 

Slovenská mozaika  3. a  4.  júla 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z

Hosťami Slovenskej mozaiky budú manželia z bilingválnej československej rodiny   Noemi a Pavel Krylovci.  NOEMI KRYLOVÁ Vyštudovala psychológiu na FF UK v Prahe. Počas štúdií pracovala ako konzultantka krízovej intervencie detí a dospievajúcich  na Linke bezpečia. Má ročnú zahraničnú skúsenosť zo španielskej Univerzity v Granade, kde sa zoznámila s neuropsychologickou diagnostikou a naďalej sa v tomto oboru vzdeláva. V minulosti pracovala ako psychologička a terapeutka v Centre Paraple (pre osoby s poškodením miechy). V súčasnosti pôsobí v ambulancii klinickej psychológie Terapeutika s dospelými klientami.

PAVEL KRYL Činoherné herectvo vyštudoval na DAMU a právo na Karlovej univerzite.  Pôsobil rok v Naivnom divadle Liberec a dva roky v tanečnom divadle BUFO. V momentálne hrá v Strašnickom divadle a v Divadle NaHraně. Od roku 2017 pôsobí v Divadle Kolowrat a v Divadle Kampa v Prahe.

   

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR