Slovenská mozaika 17. a 18. júla 2021 s Igorom Otčenášom

Slovenská mozaika  17. a  18.  júla 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

 Hoťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, prekladateľ a bývalý diplomat Igor Otčenáš.   Vyštudoval ruštinu a angličtinu a pôsobil ako učiteľ, neskôr ako vedecký ašpirant Literárnovedného ústavu SAV. Od r. 1997 bol v slobodnom povolaní, potom bol kultúrnym atašé na slov. veľvyslanectve vo Washingtone. Od r. 2005 bol riaditeľom Slov. kultúrneho inštitútu v Prahe. Debutoval knihou poviedok Kristove šoky (1991), autor diela Keby – Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska (1998); spoločne s Petrom Šťastným pripravil na vydanie knihu Hokej na dvoch kontinentoch (1997); vydal publikáciu Prvý a posledný (2000). Je prekladateľ z ruskej a anglickej literatúry. Od r. 2013 do r. 2017 bol zástupcom veľvyslanca a konzulom na veľvyslanectve SR v Oslo. V súčasnosti je prekladateľom na dôchodku.

 

 

Pre Rádio Z Slovenskú mozaiku pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR,  Úradu vlády ČR a Úradu  pre Slovákov žijúcich v zahraničí.