Slovenská mozaika s Vasilom Stankom, umeleckým fotografom

Slovenská mozaika 26. a 27. septembra 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude umelecký fotograf Vasil Stanko. Študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave a potom do roku 1988 fotografii u profesora Jána Šmoka na pražskej AMU. Fotografuje akty a figurálne kompozície. Patrí do skupiny fotografov označovaných ako slovenská nová vlna, ktorí v prvej polovici 80. rokov búrali zabehnuté klišé inscenovanej fotografie. Od 11. septembra vystavuje v Leica Gallery v Prahe svoj umelecký cyklus Rodinný portrét. Je to netradičnou formou, pohľadom cez konštrukciu zrkadiel, vytvorená kompozícia z figúr, kde zároveň s ňou vzniká ilúzia iného, prevráteného priestoru. Výsledkom je čiernobiela nemanipulovaná fotografie signovaná autorom ako umelecké dielo.

  http://www.zet.cz/  alebo 101,1 FM

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ