Týždeň českej a slovenskej vzájomnosti vo Zvolene

Dátum Festivalu: 
Po, 21/02/2022

Projekt Týždeń česko – slovenskej vzájomnosti byl  zahájen 21. 2. 2022 v Krajské knižnici Ľudovíta Štúra ve Zvolenu a ukončen 25. 2. 2022 tamtéž.

Český spolek ve Zvolenu, BONA FIDE Praha a Krajská knižnica Ľ. Štúra  připravili bohatý program především pro dětského diváka, ale i pro studenty SŠ a zvolenskou veřejnost.

V průběhu festivalu byla odehrána loutková představení pro děti, rodiče i prarodiče, které zahrálo Divadlo Bořivoj z Prahy. Tento soubor uvedl divadelní představení pro nejmenší s názvem  O ČERVENÉ KARKULCE  a KAŠPÁREK v krásném divadelním  prostředí Staré radnice.  Veselé příběhy v českém jazyce zaujali přítomné děti, které dokázali bezprostředně reagovat na podněty účinkujících bez ohledu na to, v jakém jazyce se mluvilo. Dokonce se snažily napovídat Karkulce v češtině a skvěle hádaly česká slovíčka.

Přímo v Krajské knižnici Ľ. Štúra byly představené známé české dětské knihy a  česká tvorba pro děti.  V rámci festivalu dětem četla herečka Markéta Pellarová a V. Kučerová, režisér Ján Sebechlebský, český rómsky muzikant Milan Migel Horvát a výtvarnice Alexandra Švolíková. Svoji novou knihu DATEL a SLABIHOUDEK představil český spisovatel   Daniel Rušar, který realizoval  s dětmi i literární workshop. Výtvarnice Alexandra Švolíková   představila Dvojjazyčný česko-slovenský  kalendář pro děti a realizovala workshop, kde si děti samy zhotovily svůj dvojjazyčný kalendář. V rámci celého týdne byly veřejnosti zpřístupněné práce ve  výstavě  Alexandry Švolíkové.

Pro studenty SŠ a veřejnost odprezentovala knihovnice E. Matisková svoji  přednášku Českí stavitelé ve Zvolenu a divadelní představení Zrod komedianta zahráli herci z Prahy.

Projekt přinesl dětem krásné loutkové pohádky, pohádkové knihy českých i slovenských autorů, literární i výtvarné workshopy, výstavu i výchovné pořady.  Středoškoláci a zvolenská veřejnost zas mohla zhlédnou hluboké filozofické představení  a rozšířit si povědomí o významných osobnostech české národnosti žijících ve Zvolenu. Projekt  navštívilo kolem 300 dětí a dospělých. Na všechny akce  byl vstup volný. Projekt probíhá  od r. 2015. Festival organizuje spolek BONA FIDE s Krajskou knižnicou Ľ.Štúra vo Zvolene. Festivalové programy mají velký úspěch u dětských diváků, ale i rodičů a učitelů. Každoročně se na prezentace českých knih, čtení pohádek a loutková divadla zvolenské publikum moc těší.

 

Týždeň česko – slovenskej vzájomnosti poukázal na vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků i na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i kultury, přiblížil český jazyk na Slovensku a podnítil u nejmladší generaci zájem o český jazyk i kulturu.  Takovéto akce, které spojují národy a kultury  jsou v dnešní těžké době velice potřebné!

  

                Patronát nad projektem převzal velvyslanec ČR v SR J.E. Tomáš Tuhý.