A. Kalinová

Agneša Kalinová

Tento diel Slovenskej mozaiky bude  je venovaný novinárke,  filmovej publicistke, prekladateľke, redaktorke Slobodnej Európy  - pani  Agneši Kalinovej, ktorá 15. júla tohto roku oslávila  životné jubileum 90 rokov.