Slovenská mozaika

Slovenská mozaika -  predstaví vám  Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností  odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio ZET ju  pripravuje  BONA FIDE.

Najnovší diel

 • Slovenská mozaika v  nedeľu  17. 2.  2019 o 9:00  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET

  Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.  V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spoločne s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.V tomto roku sa stala Banská Štiavnica mestom kultúry. Históriou Banskej Štiavnice nás bude v Slovenskej mozaike sprevádzať historik Mirom Breznoščák.                       

                                                     https://www.radiozet.cz


                                                            alebo 101,1 FM

                            Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚV ČR  a ÚSŽZ

   

  17. 2. 2019

Ďalšie diely

 • 7. 12. 2015
     Hosťom Slovenskej mozaiky bude prof. PhDr, Jan Rychlík, DrSc, český historik a odborník na  moderné dejiny slovanských národov...
 • 3. 1. 2016
  Slovenská mozaika v  nedeľu   29. 11. 2015 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET   Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Blanka Maňkovská , DrSc, samostatný vedecký        pracovník  Ústavu krajinnej ekológie...
 • 26. 11. 2015
     Slovenská mozaika v  nedeľu   22. 11. 2015 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET        Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesor Jozef Leikert, dekanom katedry Masmédií,     Paneurópskej VŠ v Bratislave,...
 • 7. 11. 2015
  Slovenská mozaika v  nedeľu   8. 11. 2015 o 9:00  a  o 15:00 na Rádiu ZET Hosťom Slovenskej mozaiky bude  pani Hana Gregorová, československá herečka, divadelná režisérka...
 • 5. 11. 2015
  Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 11. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET Tento diel relácie  bude  o Ľudovítovi  Štúrovi, národnom buditeľovi a kodifikátorovi spisovnej   slovenčiny, prvom slovenskému...
 • 26. 10. 2015
  Slovenská mozaika v  nedeľu   25. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET            Hosťom  Slovenskej mozaiky bude   prof. Dr. Ing.  Viliam Pichler, dekan Lesníckej fakulty...
 • 26. 10. 2015
     Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET   Štyria slovenskí ilustrátori,  tvorcovia cien Zázračný oriešok,  spoločnou výstavou „4 štyri oriešky pre Prahu...
 • 11. 10. 2015
  Slovenská mozaika v  nedeľu   11. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                               j.klett_a_jej_cs_nevesta.jpg    Hosťom slovenskej mozaiky bude...
 • 1. 10. 2015
          Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 10. 2015 od 9:00  na Rádiu ZET V novom vysielacom čase Vás pozveme do Košíc.  Európskym mestom kultúry 2013 a druhým najväčším mestom na Slovensku nás bude...
 • 22. 9. 2015
  V novom vysielacom čase sa  stretneme s profesorkou  Milotou Havránkovou, umeleckou fotografkou,   ktorá neustále  experimentuje, láme tradície, mení rukopis i výrazový slovník svojej tvorby. Ako...

Stránky