Slovenská mozaika

Slovenská mozaika -  predstaví vám  Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností  odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio ZET ju  pripravuje  BONA FIDE.

Najnovší diel

 •         Slovenská mozaika v  nedeľu   17. 3. 2016 o 9:10 , 12:15  a 17:12 na Rádiu ZET

          Po jednaní J. Tisa F. Ďurčanského 13. marca 1939 v Berlíne, bola Slovenským snemom vyhlásená samostatnosť a 14. marca 1939 vznikol samostatný Slovenský štát. O tom ako sa naň díva odborník na moderné dejiny slovanských národov sa porozprávame s hosťom Slovenskej mozaiky historikom  prof. J. Rychlíkom DrSc.

   

                                                                   

                                                           https://www.radiozet.cz


                                                            alebo 101,1 FM

                                                     Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na:  

   

                            Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚV ČR  a ÚSŽZ

   

  17. 3. 2019

Ďalšie diely

Stránky