Slovenská mozaika

Slovenská mozaika -  predstaví vám  Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností  odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio ZET ju  pripravuje  BONA FIDE.

Najnovší diel

 • Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, lekár, výskumný pracovník, ale aj dobrovoľník a cestovateľ. Porozpráva nám o svojej práci, o výskumných výpravách,  ale aj o tom,  čo ho priviedlo k spolupráci  na Castlemanovej chorobe.  Oslovil ho príbeh úspešného športovca, medika Davida Fajgenbauma,  ktorý dostal  Castlemanovu chorobu, takmer umrel,  ale po ústupe príznakov začne organizovať výskum Castlemanovej choroby. Viac info na: www.cdcn.org

              

                David Fajgenbaum pred chorobou, počas choroby a v súčasnosti.

                                                       http://www.zet.cz/
                                                            alebo 101,

              Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

   

  16. 9. 2018

Ďalšie diely

Stránky