Slovenská mozaika

Slovenská mozaika -  predstaví vám  Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností  odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio ZET ju  pripravuje  BONA FIDE.

Najnovší diel

 • Divadlo je zrkadlom doby, reflektuje aktuálne spoločenské dianie, podáva o ňom svedectvo. Má nezastupiteľné miesto v živote jedinca aj spoločnosti. Tento rok je z pohľadu divadelnej histórie na Slovensku výnimočný.

  1. marca 2020 uplynulo 100 rokov od založenia SND v Bratislave. Poďme si pripomenúť jeho vznik, históriu i súčasnosť. V roku 1920 začína v budove Mestského divadla  v Bratislave pôsobiť profesionálne Slovenské národné divadlo, ktoré má popri činohre aj operný súbor. Činnosť začína 1. marca 1920 premiérou Smetanovej   Hubičky  Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v Bratislave zväčša po česky (prvou premiérou Činohry SND bola Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920; po slovensky uviedol súbor jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe v máji 1920). V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci (Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, neskôr Hana Meličková) a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča (1924) sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér.

    

                    

          http://www.radiozet.cz/

          Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR

  23. 5. 2020

Ďalšie diely

 • 7. 5. 2020
     Slovenská mozaika  8, 9 a 10. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET  Hosťom Slovenskej mozaiky  je MUDr. Mira Babiaková, vedúca lekárka psychiatrickej ambulancie Hélio – centrum pro duševní...
 • 23. 4. 2020
     Slovenská mozaika 25 a 26 apríla apríla 2020 od 7 do 8 hod. na Rádiu ZET  Hosťom dnešnej  Slovenskej mozaiky  je dokumentaristka,  režisérka, novinárka a rómska aktivistka Denisa Havrľová, V...
 • 9. 4. 2020
     Slovenská mozaika 10. apríla 7:15 a 12 apríla 7:30 2020 na Rádiu ZET bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV ČR  nám...
 • 2. 4. 2020
  Slovenská mozaika  4 a 5. 04.  2020 na Rádiu ZET Divadlo žije a dýcha, keď sa zdvihne opona a nastane súznenie medzi divákom a hercom. Tento rok sa už od 10 marca v ČR ani jedno divadlo neotvorilo a...
 • 17. 3. 2020
    Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, MD, PhD, MPH, vedúcikomunikácie pre Európu v Castleman Disease Collaborative Network. Po štúdiu medicíny na LF UK v Bratislave sa rozhodol...
 • 19. 2. 2020
  Slovenská mozaika 23. 02.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  divadelný a rozhlasový režisér Vlado Rusko. Porozpráva nám o svojich cestách z rodného Slovenska...
 • 19. 2. 2020
  Slovenská mozaika 02. 02.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  ing. Klára Badinková, zahraničná zástupkyňa cestovného ruchu Slovenska v Českej republike....
 • 15. 1. 2020
  Slovenská mozaika  19. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET Hosťom  Slovenskej mozaiky bude primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, ktorá sa stala Primátorkou roka 2019. Titul jej...
 • 3. 1. 2020
   Slovenská mozaika  05. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET Hosťom  Slovenskej mozaiky bude J. E. veľvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý. Generálporučík Mgr. Bc. Tomáš Tuhý PhD., MBA...
 • 19. 12. 2019
   Slovenská mozaika  22. 12.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET Hostia  Slovenskej mozaiky   budú Marián Čop, zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe s manželkou...

Stránky