Bruško, bruško, kto v tebe býva - Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí

 Chcete-li maličkým vysvětlit, jak přišli na svět, stane se pro vás možná právě tato drobnička prima průvodcem na společné cestě objevů.

Devět stručných veršovaných kapitol podtrhuje nejvýznamnější změny jednotlivých měsíců prenatálního vývinu. Jejich obsah byl konzultován s MUDr. Erichem Szedélym, odborníkem v oboru gynekologie a porodnictví.

SK:     

Ak chcete maličkým vysvetliť, ako prišli na svet, stane sa pre vás možno práve táto drobnička príma sprievodcom na spoločnej ceste objavov.

Deväť stručných veršovaných kapitol zdôrazňuje najvýznamnejšie zmeny jednotlivých mesiacov prenatálneho vývinu. Ich obsah bol konzultovaný s MUDr. Erichom Szedélym, špecialistom v odbore gynekológie a pôrodníctva.