POĎTE S NAMI DO ROZPRÁVKY - POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY

 

Dvojjazyční pohádková kniha Poďte s nami do rozprávky - Pojďte s námi do pohádky je projekt  sestavený z krátkých  lidových  klasických pohádek pro nejmenší děti.

Postavení slovenského jazyka a slovenštiny je v ČR velice specifické. V době společného státu – Československa byla slovenčina druhým mateřským jazykem v ČR. Většina obyvatel střední a starší generace dodnes nemá problémy s aktivní znalostí slovenštiny, avšak jinak je na tom nejmladší generace, děti předškolního věku.

Propagace a šíření slovenštiny jako jazyka mezi nejmladší generací je proto velice důležitá.  Tady je situace složitější, protože generace narozená po rozdělení Československa, přece jen chápe slovenštinu jako cizí jazyk.  Děti ze smíšených rodin, nebo z rodin slovenské národnostní menšiny, nemají možnost pravidelné výuky mateřského jazyka. BONAFIDE už několik let ve spolupráci se Slovenským institutem pravidelně každý měsíc pořádá pohádkový naučný program pro MŠ Rozprávajme si rozprávku.  Tento pořad podpořilo i MŠMT ČR a je často prezentován nejenom v Praze v Modrej sále SI, ale i ve školkách, v knihovnách a kulturních zařízeních v regionech celé ČR.

V minulém roce BONAFIDE realizovalo nahrávku pohádkového CD - „ Poďte s nami do rozprávky - Pojďte s námi do pohádky“, které je vhodným doplňkem výuky slovenského jazyka pro nejmenší děti, které se učí mluvit a neumějí číst. A právě kniha „ Poďte s nami do rozprávky - Pojďte s námi do pohádky“ by  mněla doplnit i vizuální část  a být druhou částí uceleného projektu. Pro děti, které se učí číst a poslouchají pohádky z CD „Poďte s nami do rozprávky“ dvojjazyčná kniha poskytne možnosti čtení v mateřském jazyce i porovnání  rozdílu čtení v jazyce českém. Součástí knihy bude totiž zrcadlový překlad pohádek do češtiny a slovníček rozdílných výrazů. Děti tak pohádky uslyší a můžou si je i přečíst a zároveň porovnat s českým překladem.

Tato kniha vyšla za finančního přispění Úřadu vlády České republiky.

 

Súbor s knihou: