Program k 140. výročiu narodenia generála M. R. Štefánika