Rozprávky jsou pohádky

2. 11. v Mestskej knižnici v Prahe výtvarníčka Saša Švolíková natvorivom workshope vyrábala s deťmi kalendár a zároveň sme prezentovali nový Slovensko český klendár pre deti, ktorý ilustrovala sutorka. Herci Richard Trsťan a Viera Kučerová zas čítali deťom rozprávky a pohádky z dvojjazyčných česko – slovenských kníh, ktoré ilustrovala výtvarníčka Saša Š

volíková.