Slovenská mozaika 1. 11. 2015 - Ľudovít Štúr

   Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 11. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Relácia  bude  o Ľudovítovi  Štúrovi, národnom buditeľovi a kodifikátorovi spisovnej  slovenčiny, prvom slovenskom  intelektuálovi, ktorý vstúpil do politiky s úmyslom robiť ju  profesionálne,   28.  októbra uplynulo 200 rokov od jeho narodenia.

                                                                         

                                                                   www.zet.cz<http://www.zet.cz>

                      Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                       Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ