Slovenská mozaika 16.7.2015 _ generál Milan Rastislav Štefánik

Slovenská mozaika 16. 7. 2015 od 15:05  -  bude venovaná generálovi  Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi,   astronómovi, politikovi, generálovi francúzskej armády. V rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národnej rady v Paríži a prvý česko-slovenský minister vojny. Spolu s T.G. MasarykomE. Benešom  je považovaný  za zakladateľa Československa. 21. júla tohto roku  uplynie 135 rokov od jeho narodenia.

 

                                                                  

           

                                                          http://www.zet.cz/
                                                            alebo 101,1 F

                    Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ