Slovenská mozaika 21. 11. 2023 s Doc.Ing. Petrom Urbanom , PhD.

Slovenská mozaika 21. 11. 2023 - nový premierový diel na webových stránkach                                                                                      Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, ekológ, ochranca prírody a vysokoškolský pedagóg Doc. Ing. Peter Urban , PhD.z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, s ktorým sa  porozprávame  o prepojení jeho literárnej činnosti s ochranou prírody, o premnožení určitých druhov zvierat v chránených krajinných oblastiach na Slovensku,  i o zásadách vzájomného súžitia  človeka s prírodou.

Slovenskú mozaiku pripravilo BONA FIDE s podporou Úradu vlády ČR, ÚSŽZ a MKČR.

 

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
utorok, november 21, 2023